Galvenie noteikumi

Vairāku gadu garumā, veiksmīgi strādājot šajā jomā, uzņēmums “Majasdarbs” ir izstrādājis savu unikālo darba organizācijas sistēmu, kas profesionālā līmenī ļauj ievērot klienta prasības un intereses.

Veicot pasūtījumu, kā arī pasūtījuma izpildes gaitā, lūdzam ievērot sekojošus noteikumus:

1. Mēs veicam darbu, ievērojot metodiskus norādījumus un klienta prasības, tāpēc, veicot pasūtījumu, mēģiniet precīzi aprakstīt to, ko Jūs vēlētos iegūt gala rezultātā.

2. Ja esat veikuši maksājumu, pēc tam pārdomājuši un atteikušies no mūsu pakalpojumu saņemšanas, menedžerim ir tiesības paturēt 35% no pārskaitītās summas.

3. Gadījumā, ja pēc darba pārbaudes Jūs vēlēsieties mainīt sākotnējos nosacījumus, šīs papildus korekcijas tiks veiktas par atsevišķu samaksu.

4. Gadījumā, ja mūsu vainas dēļ nebija ievērotas Jūsu prasības vai metodiskie norādījumi, un Jūs neapmierina darba kvalitāte, korekcijas tiks veiktas bezmaksas 12 dienu laikā pēc darba saņemšanas.

5. 12 dienas pēc darba uzrakstīšanas visas korekcijas tiek veiktas par atsevišķu samaksu.

6. Labojumi tiek veikti 1-10 dienu laikā, atkarībā no tā speciālista aizņemtības, kurš veica Jūsu darbu.

7. Pēc pasūtījuma saņemšanas kārtīgi izlasiet darba saturu un pārliecinieties, ka šis materiāls ir pilnīgi piemērots Jūsu prasībām, kā arī sagatavojieties aizstāvēšanai, lai darbā labi orientētos un iegūtu vislabāko rezultātu.

8. Pēc 60 dienām no pasūtījuma izpildes mūsu komanda pārstāj būt atbildīga par izveidoto darbu, jo darbā izmantotais materiāls varētu būt novecojis vai darbs varēja nonākt trešās personas rīcībā.

9. Pēc 150 dienām no pasūtījuma izpildes brīža, Jūsu darbs tiks ievietots mācību darbu arhīvā www.mdarhivs.eu.

10. Gadījumā, ja Jūsu darbs ir publicēts vietnē mdarhivs.eu, bet Jūs pirms pasūtījuma izpildes beigām neesat darījuši mums zināmu, ka atsakāties no darba publikācijas, darba noņemšana no vietnes izmaksās 9.90 €.

11. Pasūtot darbu pie mums, Jūs parakstāties par visiem augstākminētajiem noteikumiem.